• فیلم ها
  • صوتی

مهارت تفکر خلاق (بخش ...

مهارت تفکر خلاقفردی قادر است در یک زمینه خلاق باشد که مهارت‌هایی در آن زمینه داشته باشد و البته مهارت بدون خلاقیت موثر نیست. برای خلاقیت باید

1. صوتی فاطمیه Play Download this Song
2. صوتی فاطمیه1 Play Download this Song
3. صوتی فاطمیه2 Play Download this Song

آکاردئون فیلم

No images found.

نقشه گوگل